Zhodnotili sme rok 2019 | Commander

Zhodnotili sme rok 2019. Nahliadnite do výročnej správy

6. apríla 2020 | Novinky o firme | Čas čítania: 3 min.

grafické GPS súradnice

Minulý rok pre nás znamenal mnoho a považujeme ho za jeden z dôležitých míľnikov fungovania spoločnosti. Počas dvanástich mesiacov sme vyformovali nové smerovanie spoločnosti, podnikli sme nové aktivity a prijali aj neštandardné výzvy, ktoré sme úspešne zvládli.

Nové smerovanie spoločnosti

Oblasť telematických služieb bola počas fungovania spoločnosti Commander vždy jej hlavným pilierom. To sa ani v roku 2019 nezmenilo. Nechceme byť už iba poskytovateľom služieb, chceme sa stať inovátorom a silným lídrom na trhu v monitoringu vozidiel. Z tohto dôvodu sme vkladali veľa energie do hľadania nových riešení, zlepšovania starostlivosti o klienta a vytvorenia komplexného balíčka služieb, ktorý plne pokryje potreby našich klientov.
S veľkým dôrazom sme v roku 2019 pracovali aj v oblasti informačnej bezpečnosti, ktorá sa stala pre nás jedným zo strategických bodov. Absolvovali sme interný bezpečnostný audit pod záštitou Deutsche Telekom (do skupiny Deutsche Telekom patrí Commander Services s.r.o. od roku 2018). V rámci auditu bol preverený existujúci stav, prebehla kontrola kvality a efektivity prijatých opatrení a ich súlad s legislatívnymi požiadavkami. Integrovali sme aj metodiku ISMS a ITIL, vďaka ktorým sa zlepšili obchodné procesy, kvalita poskytovania služieb a proces hľadania inovácií.

Deutsche Telekom

 

Rekordné výsledky

Rok 2019 bol pre Commander prelomový aj z pohľadu čísel. Aj napriek stále silnejšiemu konkurenčnému tlaku, znižovaniu poplatkov za monitorovanie vozidiel a medziročnému nárastu mzdových nákladov, tržby dosiahli až 11 % nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Z obchodného hľadiska považujeme predchádzajúci rok za najúspešnejší v celej histórii spoločnosti. Nainštalovali sme takmer 9 600 nových palubných jednotiek na monitorovanie vozidiel a blížime sa k celkovému číslu 40 000.

Plánovaná expanzia

Rozširovať pole pôsobnosti za hranice Slovenskej republiky sme začali už v roku 2018. Minulý rok sa nám podarilo otvoriť našu prvú zahraničnú pobočku v Prahe a spustiť českú stránku www.commander.cz V súčasnosti je našim českým klientom k dispozícii celý tím obchodníkov a štandardne aj podpora na non-stop linke. V dohľadnej dobe pribudne k pražskej pobočke aj tím v meste Brno.

Celú výročnú správu aj s účtovnou závierkou a vyjadrením audítorskej spoločnosti PwC Slovakia, nájdete v nasledujúcom odkaze: Výročná správa 2019

Ďakujeme našim zamestnancom, obchodným partnerom a v neposlednom rade klientom, že boli s nami počas roku 2019 a pomohli nám v dosiahnutí úspechov.

 

Rok 2020 bude pre všetkých veľkou výzvou a veríme, že sa nám podarí mimoriadnu situáciu zvládnuť. Do dnešného dňa sme prijali opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov aj klientov, presmerovali svoju pozornosť na novovzniknuté okolnosti a pracujeme hlavne z domu.

Stále sme tu pre vás a môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom telefónu, emailu alebo priamo na našej non-stop linke +421 55 333 33 30.

Váš Commander tím