Zákulisie GPS monitoringu v roku 2022 – Napredujeme! | Commander

Zákulisie GPS monitoringu v roku 2022 – Napredujeme!

17. novembra 2022 | Novinky o firme | Čas čítania: 3 min.

Commander - zmeny v infraštruktúre

Základom kvalitnej služby sledovania vozidiel je vyladený proces zberu, triedenia, usporiadania a uchovania dát. Len kvalitné dáta sú zárukou efektívneho riadenia. Ako vyzerá zákulisie a prečo sú nevyhnutné pravidelné aktualizácie systému? Čo môžu spôsobiť? A čo sa mení v systéme CCC?

Od roku 2005 je stratégia Commanderu jasná: byť lídrom v oblasti GPS monitoringu na Slovensku a v Európe. Postupnými krokmi sa nám tento cieľ darí napĺňať a posúvať sa neustále vpred. S vývojom trhu, príchodom nových technológií a s novými potrebami našich klientov sa vyvíja aj celý systém Commander Control Car. Jeho infraštruktúra už nie je vhodná a kapacita je takmer naplnená. Každý rok sa do vozidiel namontuje v priemere viac ako 10-tisíc nových jednotiek. Tieto GPS jednotky prinášajú nové parametre a zvyšujú nárok na systém. Čo sa bude diať?

Commander - GPS monitoring a systém CCC

 

Postupom rokov a pridávaním nových zariadení systém prestáva byť dostačujúci a nastáva strategická chvíľa. Je nutné udržať kvalitu služieb, maximalizovať spokojnosť zákazníkov a prinášať inovácie.

Počet vozidiel a hlavne správa dát, ktoré tečú z jednotiek k nám do systému, sa zvýšil na hranicu kapacít serverov, ktoré sme používali. Preto sme už v roku 2021 dospeli k zásadnému rozhodnutiu migrovať všetky dáta do nového cloudu, ktorý sa dá škálovať podľa výkonnostných požiadaviek, a zároveň vystavať kompletne novú infraštruktúru, ktorá bude odolnejšia a výkonnejšia. – Andrej Kozelka, produktový manažér

Príprava celého projektu si vyžadovala množstvo času, podrobné analýzy dopadov, identifikovanie kritických miest, vypracovanie krízových scenárov a zabezpečenie 100 % zákazníckej podpory.

Proces práce na systéme je však spojený aj s jeho menšími obmedzeniami. Plánované odstávky a občasné neplánované výpadky k vývoju jednoducho patria. Naším cieľom je vždy klientov včas o situácii informovať. Plánované práce vykonávame v časoch, v ktorých je systém najmenej vyťažený. Z pozície zákazníka môžu byť tieto odstávky obmedzujúce, ale ide o krátkodobý jav. Cieľom prác na systéme je práve skvalitňovanie služieb a záruka bezpečnosti uložených dát. Pri výpadkoch systému nedochádza k strate dát, len ku krátkodobému obmedzeniu prístupu k nim. Všetky sa v systéme zobrazia neskôr.

Commander - hotline linka

 

Na projekte sa podieľa viacero vrstiev oddelení. IT špecialisti pracujú s maximálnym nasadením, aby už v roku 2023 boli všetky jednotky a zozbierané dáta v novej cloudovej štruktúre Microsoftu, zatiaľ čo oddelenia hotline a Customer Care majú na starosti komunikáciu so zákazníkmi. Vďaka nonstop linke sú naši klienti informovaní 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Rozhodnutie vystavať novú infraštruktúru a pripraviť migrácie databáz bolo strategické a zároveň jedinou možnosťou. Commander chce aj naďalej poskytovať kvalitné služby a byť jednotkou na trhu v oblasti GPS monitoringu vozidiel.– Andrej Kozelka, produktový manažér