Výročná správa 2021 – Rekordný rok a nové partnerstvá | Commander

Výročná správa 2021 – Rekordný rok a nové partnerstvá

25. apríla 2022 | Novinky o firme | Čas čítania: 4 min.

Výročná správa 2021

Celý svet sa aj v roku 2021 točil okolo pandémie a jej sprievodných javov, ktoré ovplyvnili väčšinu oblastí podnikania. Efektívne hospodárenie s firemnými prostriedkami je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ako sa darilo Commanderu a našim zákazníkom?

Základné štatistiky a zaujímavosti v číslach

Každý rok sumarizujeme niekoľko základných premenných, ktoré ponúkajú rýchly obraz o úspechu firmy. Rok 2021 môžeme nazvať rekordným. Bol dosiahnutý najvyšší počet predaných GPS jednotiek od začiatku fungovania spoločnosti, čo sa odzrkadlilo na celkových tržbách a počte pripojených vozidiel. Aktuálne je toto číslo nad hranicou 50 000 vozidiel. Počas dvanástich mesiacov sme obslúžili viac ako 3 000 zákazníkov, pre ktorých každý mesiac organizujeme bezplatné školenia a naše oddelenie hotline je im k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.

 

Nové partnerstvá a odhodlanie napredovať

Pozícia Commanderu na slovenskom trhu neustále silnie a prirodzeným krokom je aj expanzia do okolitých krajín. K úspešne obsluhovanému českému trhu budú pribúdať ďalšie okolité krajiny. V znamení expanzie musíme spomenúť aj úspešnú migráciu služieb tretích strán do systémov Commander, ktorá sa konala v rámci skupiny Slovak Telekom.

V minulom roku sme posilnili partnerstvo s dôležitým dodávateľom, spoločnosťou TELTONIKA, a započali sme novú éru poskytovania doplnkovej služby s partnerom DKV – tankovacie karty. Pri partnerstvách zas nesmieme vynechať aj migráciu nášho systému do novej infraštruktúry Microsoft Azure.

Miroslav Bielčik - generálny riaditeľ

 

Obchodné výsledky, inovácie a pridaná hodnota

Z obchodného hľadiska sa na rok 2021 pozeráme veľmi pozitívne. Vytýčené ciele boli splnené a prekonané, podarilo sa nám rozšíriť tím a efektívne obsluhovať slovenský aj český trh. V druhom pandemickom roku sa nám podarilo úspešne akcelerovať predaje a prekročiť tak veľmi ambiciózne nastavený interný plán až o 12 % (dosiahli sme predaje na úrovni takmer 11 200 GPS jednotiek). Ku koncu roka Commander monitoroval viac ako 49-tisíc vozidiel, čo predstavuje nárast o 11 % oproti minulému roku.

Vďaka piatim kamenným pobočkám sú obchodní zástupcovia schopní byť zákazníkom vždy nablízku. Zásluhou online školení vedia naši zákazníci využívať potenciál GPS monitoringu na 100 %. Prostredníctvom oddelenia Customer care a nonstop prístupného hotline oddelenia majú zákazníci zabezpečenú tú najlepšiu starostlivosť.

Katarína Dudičová - výkonná riaditeľka

 

Potenciál rastu sa odzrkadlil na tržbách

Commander kladie dôraz na dlhodobú stratégiu a zdravý finančný manažment. Tieto dve premenné sú predpokladom, a vlastne aj zárukou, ekonomického rastu, spokojnosti zákazníkov a zamestnancov a v konečnom dôsledku aj rastu celkovej hodnoty spoločnosti.

V roku 2021 sa nám podarilo prekročiť rekordné výsledky tržieb z minulého roka až o 14 %.

 

Commander ponúka nové možnosti a lepší systém

GPS monitoring vozidiel a poskytovanie kvalitných služieb, ktoré zákazníci ocenia, sú postavené na technických riešeniach, ktoré ľudia na prvý pohľad nevidia. Sú neviditeľnou kostrou, stabilnou oporou odolávajúcou mnohým nástrahám a záťažiam, prepájajúcou dáta z rozličných zdrojov a poskytujúcou hodnotné výstupy. V roku 2021 sme sa v oblasti technologického vývoja venovali hneď niekoľkým bodom:

  • aktualizácii a novému vzhľadu systému Commander Control Car,
  • rozvoju platformy novej generácie – novému systému so stabilnejšou architektúrou,
  • novým funkciám pre mobilnú aplikáciu Commander App,
  • rozšíreniu funkcionalít pre systémy technického oddelenia,
  • posilneniu IT tímu a vypracovaniu nových metodík.

Martin Kosa - SW Development Manager

 

Úplne znenie našej výročnej správy nájdete na nasledujúcom odkaze – Výročná správa 2021. Nachádzajú sa v nej príhovory vedenia spoločnosti, zhodnotenie roka v číslach, účtovná uzávierka a vyjadrenie audítorskej spoločnosti PwC Slovakia.

Touto cestou sa chceme poďakovať celému tímu Commander, partnerom, dodávateľom a zákazníkom za to, že boli s nami aj počas rekordného roku 2021. Tešíme sa na výzvy v novom roku a inovácie, ktoré sa nám podarí priniesť do našich služieb.