Tri príčiny zvyšujúce náklady na vozový park | Commander

Tri príčiny zvyšujúce náklady na vozový park

29. marca 2021 | Monitoring vozidiel | Čas čítania: 5 min.

graf nákladov na vozový park

Vozový park a jeho správa si vyžadujú mnoho finančných aj personálnych zdrojov. Pri vstupných nákladoch na kúpu vozidiel sa celá vaša púť len začína. Určite si aj vy položíte otázky typu ako správne spravovať vozový park, ako sa starať o vozidlá a hlavne, kde neprerobiť. Prezradíme vám, aké sú kľúčové premenné zvyšujúce náklady na vozový park.

Spoločnosť Commander Services pôsobí v oblasti monitoringu vozidiel už vyše 15 rokov. Za tento čas sme pomohli viac ako 7 000 firmám a v súčasnosti s našimi monitorovacími jednotkami jazdí viac ako 40 000 vozidiel. Na základe skúseností a praxe sme identifikovali 3 hlavné oblasti, na ktoré treba pri správe vozového parku zamerať svoju pozornosť. Pozrite sa aj vy kriticky na svoju flotilu vozidiel, vyhodnocujte situácie, analyzujte výsledky a optimalizujte náklady.

1. Administratíva spojená so správou vozového parku

Prvú oblasť, na ktorú sa treba pozrieť, sú všetky administratívne úkony spojené so správou vozového parku. Vysokú administratívnu záťaž zapríčiňujú nevhodné alebo absentujúce administratívne nástroje, neefektívna alebo chaotická mailová komunikácia či slabá telefonická komunikácia. To sa týka komunikácie v internom prostredí firmy, ako aj komunikácie so zákazníkmi.

Riešením je zavedenie jednotného a automatizovaného systému, ktorý zefektívni prácu zamestnancov, pomôže predchádzať vzniku chýb, zrýchli komunikáciu a poskytne kvalitné výstupy.

Monitoring vozidiel vám výrazne zníži administratívnu záťaž. Prinesie presné vedenie mapových záznamov jázd, automatické vedenie knihy jázd pre každé vozidlo, pri integrácii s dochádzkovým systémom uľahčí prácu personalistom a účtovníkom (vedenie dochádzky, výpočet diét atď.) a poskytne vám reporty vhodné aj pre finančné úrady. Systém vám ušetrí množstvo pracovných hodín.

Administratívna záťaž

2. Neoprávnené využívanie vozidiel a krádež paliva

Druhým problémom, ktorý sa vyskytuje pri firemných vozových parkoch, je neoprávnené využívanie vozidla na súkromné účely. Bohužiaľ, v bežnej praxi sa často stáva, že zamestnanci bez vášho vedomia využívajú firemné vozidlá, alebo dokonca, využívajú vaše pracovné stroje na vlastnú zárobkovú činnosť. Nespoľahliví zamestnanci tak priamo navyšujú náklady spojené s vozovým parkom.

GPS jednotka namontovaná vo vozidle, v stroji alebo špeciálnom mechanizme vám zaručí okamžitý prístup k informáciám o polohe a pohybe vozidla. V reálnom čase zistíte, kde sa vozidlo nachádza a v histórii dát si môžete dohľadať presnú trasu a počet motohodín. Prostredníctvom upozornení budete vedieť o každom pohybe vozidla a získate prehľad o neoprávnenej manipulácii aj počas víkendov a dní voľna, keď nie ste fyzicky v priestoroch vašej firmy. 

Protiprávnym konaním, s ktorým sa často stretávame, je aj krádež paliva. Tú odhalíte pomocou čidiel, ktoré snímajú hladinu v nádrži a pri neštandardne veľkom úbytku (poklesu hladiny) vás upozornia.

Neoprávnené využívanie vozidiel

3. Spotreba vozidiel a štýl jazdy vodičov

Treťou príčinou, ktorá spôsobuje navyšovanie nákladov, je vysoká spotreba vozidiel a náklady na servis. Nadspotrebu, ktorá sa vymyká priemerným číslam, spôsobujú samotní vodiči. Štýl jazdy sa mení od zamestnanca k zamestnancovi a pri striedaní vodičov je ťažké určiť, kto je zodpovedný za zvýšenú spotrebu.

Vďaka monitorovaciemu zariadeniu a prídavným službám získate hodnotné informácie. Prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti, pretáčanie motora, nebezpečné zrýchľovanie, prudké brzdenie alebo správanie vozidla v zákrutách -tieto údaje spojené s presnou identifikáciou vodiča vám umožnia vyvodiť dôsledky a zaviesť potrebné opatrenia. Výchova dobrých vodičov prinesie úspory na spotrebe, zníženie nákladov na náhradné diely, údržbu a servis. O hodnotení jazdy vodičov sa dočítate viac v našom článku Máte kvalitných vodičov? Systém Good driving vám to prezradí.

Spotreba vozidiel a štýl jazdy vodičov

 

Máte vo vašej firme osobné alebo nákladné vozidlá, kamióny, vysokozdvižné vozíky alebo pracujete so špeciálnym strojmi a mechanizmami? Monitoring vozidiel môže aj vám pomôcť s optimalizáciou nákladov a minimalizovať vznikajúce straty. Zamerajte sa na problémy, ktoré zvyšujú náklady na vozový park. Radi vám s monitoringom vozidiel poradíme. Kontaktujte nás.