Spokojnosť klientov ako hodnotiaci prvok kvality služieb| Commander

Spokojnosť klientov ako hlavný hodnotiaci prvok kvality služieb

2. septembra 2020 | Novinky o firme | Čas čítania: 3 min.

tachometer so spokojnosťou zákazníka

Od začiatku pandémie mnohé firmy zápasia s novými nástrahami, ktoré donedávna nepoznali. Dôležitým aspektom sa stala súdržnosť, pomoc a nadštandardné služby. V mesiaci august sme sa preto zamerali na zistenie spokojnosti našich klientov a chceli sme odhaliť nové potreby, ktoré mohli počas krízy vzniknúť. Na tento účel sme pripravili krátky dotazník. Čo nám prezradil a kam sa vďaka spätnej väzbe dokážeme posunúť?

Systém Commander Control Car hodnotíte na výbornú

Prvá časť prieskumu sa venovala systému Commander Control Car, v ktorom naši klienti denne pracujú a nachádzajú sa v ňom všetky údaje, dáta a štatistiky potrebné pre správu vozového parku. Až 82 % všetkých opýtaných ohodnotilo pozitívne prácu so systémom v rozhraní pre počítače a cez 57 % vyjadrilo maximálnu spokojnosť s aplikáciou Commander App. V otvorených otázkach sme sa dozvedeli o individuálnych požiadavkách, ktoré sú špecifické pre jednotlivých klientov. Postupne pracujeme na ich zapracovaní a zlepšovaní systému. Systém CCC čakajú veľké zmeny, ktoré by mali priniesť lepšiu prehľadnosť, intuitívne používanie, rýchlejšie načítavanie a mnoho ďalších výhod.

Neoceniteľné oddelenie, ktoré je tu pre klientov nonstop

Podpora klientov a nepretržitá pomoc je hlavným pilierom celej spoločnosti Commander Services. Dostupnosť našej hotline linky 24 hodín denne 7 dní v týždni je zárukou, ktorú klientom garantujeme. Na tomto oddelení pracujú zamestnanci, ktorí majú odborné vedomosti, pohotovú komunikáciu a ľudský prístup. O tom svedčí aj 90 % spokojnosť s prácou nášho non-stop dispečingu, ktorú vyjadrili aktuálni klienti prostredníctvom dotazníka.

Naši obchodní zástupcovia sú odbornou a kvalifikovanou pomocou

V ďalších otázkach sme sa zamerali na prácu našich obchodných zástupcov, ich komunikáciu a odbornosť. Skoro 80 % všetkých klientov ohodnotilo našich obchodných zástupcov známkou 1, ktorá predstavovala najvyššiu známku na stupnici spokojnosti. Pozitívne bol zhodnotený nielen prvý kontakt s obchodným zástupcom, ale aj ďalšia komunikáciu počas využívania služieb.

Technické zabezpečenie nie je len o hrubej práci

Práca našich technikov musí byť vždy pohotová, precízna a profesionálna. Dbáme nielen na ich odborné vedomosti, ale aj rýchlosť a prístup. V prieskume ukázali odpovede našich klientov, že si svoju prácu robia výborne. Až 80 % klientov ohodnotilo prácu technikov a servisných pracovníkov známkou 1 (najlepšia možná známka).

Ďakujem našim klientom za čas, ktorý venovali vyplneniu dotazníka a ich rozhodnutie s nami spolupracovať. Vážime si, že ste sa stali našimi partnermi a vaša spokojnosť je pre nás vždy na prvom mieste. O to viac nás teší fakt, že až 92 % klientov by odporučilo Commander Services svojim známym. Je to pre nás veľká česť a záväzok zároveň.

Ako sme sľúbili, vyžrebovali a odmenili sme troch respondentov:  j….@….u.sk, k….@….m.sk, m……….@…..s.cz, ktorých sme kontaktovali. Získali od nás ako darček záznamovú kameru do auta.