Služobným autom na dovolenku | Commander

Služobným autom na dovolenku

2. augusta 2021 | Rady | Čas čítania: 4 min.

Medzi najobľúbenejšie firemné benefity zaručene patrí využívanie firemného auta aj na súkromné účely. Záleží vždy na danej firme, či tento benefit zamestnancom poskytne a za akých podmienok. Ako auto využívať naplno a na čo si dať pozor?

Vždy je dôležité vopred si stanoviť pravidlá a potvrdiť ich písomne. Kryté sú tak obe strany (zamestnanec aj zamestnávateľ). Navyše by malo byť využívanie vozového parku ošetrené aj vo firemných smerniciach.

Ak vám zamestnávateľ umožní využiť služobné auto aj na dovolenku, prejavuje vám tým veľkú dôveru. Za vozidlo preberáte čiastočnú zodpovednosť, ale majiteľ vozidla stále zostáva plne zodpovedný za všetky škody, ktoré vzniknú využívaním vozidla. Ako zamestnanec by ste mali byť plne oboznámený s tým, akým spôsobom prípadné nehody riešiť. Odporúčame, aby ste si zistili všetky náležitosti v predstihu. Sú dve základné situácie a usmernenie:

  • Ak je škoda spôsobená počas využívania služobného vozidla na pracovné účely, spadá do všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Zákonníka práce.
  • Ak je škoda spôsobená počas využívania služobného auta na súkromné účely, zodpovednosť rieši Občiansky zákonník.

Možnosť cestovať na dovolenku služobným autom vás odbremení od zdĺhavého hľadania vhodnej dopravy a ušetrí vám náklady, ale aj v takomto prípade je potrebné sa dostatočne pripraviť.

Rada číslo 1

V prvom rade myslite na poistenie. Cestovanie si ošetrite dobrým poistením, na ktoré sa viete spoľahnúť v prípade nepredvídateľných situácií.

Kniha jázd a dovolenka

Ďalším a asi najdôležitejším bodom je nevyhnutnosť viesť knihu jázd aj počas dovolenky.  Vďaka údajom z knihy jázd firma vypočítava spotrebu paliva, ktorú si následne zamestnanec podľa predchádzajúcej dohody uhrádza. Ak firma využíva tankovacie karty, náklady na spotrebované pohonné hmoty sa zamestnancovi strhnú automaticky z jeho platu. Využívaním tankovacích kariet sa vyhnete hotovosti, ktorú musíte mať k dispozícii a špeciálne vyčlenenú na pohonné hmoty.

Rada číslo

Odporúčame vám, aby ste si dopredu vyhľadali všetky čerpacie stanice, na ktorých môžete s danou kartou tankovať. Spoločnosti majú tankovacie karty jednej či dvoch partnerských spoločností, čo by mohol byť problém v určitých lokalitách. Nie vždy je nablízku potrebná čerpacia stanica. Aj tu platí pravidlo: „Radšej sa dopredu pripravte!“

Ako riešiť dopravné nehody v zahraničí?

Dopravnú nehodu si nikto z nás nepraje. O to menej, ak ste na služobnom aute v zahraničí, a ešte k tomu na dovolenke. Nanešťastie, stávajú sa aj takéto veci, a preto je dôležité byť pripravený. Ako postupovať pri nehode,  závisí najmä od výšky škody. Zväčša platí, že ak výšku škody neviete odhadnúť, je lepšie privolať políciu. My by sme vám odporúčali volať políciu v každom prípade. Oficiálne zdokumentovanie nehody je dôležité najmä kvôli poisťovniam, ktoré pri dodaní nekompletnej dokumentácie môžu odmietnuť plniť poistné plnenie.

Nezabudnite si ešte pred vycestovaním preveriť podmienky riešenia nehôd v danej krajine. Aj v rámci Európskej únie sa môžu podmienky líšiť.

Rada číslo 3

Možnosť ísť na dovolenku služobným autom je určite výhodný a veľmi komfortný spôsob dopravy. Myslite vždy dopredu a buďte pripravení. To je základné pravidlo pri cestovaní firemným autom na dovolenku.

Chceli by ste sebe alebo svojim zamestnancom zjednodušiť cestovanie a dokumentáciu jázd, kilometrov a tankovaní? Obráťte sa na našich zástupcov a oni vám poradia, ako vďaka GPS monitoringu firemných vozidiel budete neustále v obraze a ušetríte. Kontaktujte nás.