Zabezpečenie vozidla Secure Commander | Commander

Secure Commander

Revolučná a rokmi overená monitorovacia služba, ktorá našim zákazníkom poskytuje aktívne stráženie motorového vozidla bez zbytočných prídavných zariadení.

Na službu SECURE Commander sa môžete vždy spoľahnúť vďaka týmto pilierom:

Moderné monitorovacie čidlá a nástroje

Služba obsahuje hneď niekoľko rôznych nástrojov na snímanie stavu vášho vozidla: otrasové čidlo, snímač náklonu vozidla, snímač polohy vozidla a ďalšie iné, ktoré však kvôli zachovaniu spoľahlivosti služby nemôžeme uverejniť.

Aktívny NON-STOP monitoring

Aj pre tento typ služby poskytujeme 24-hodinový dohľad - dispečing. Zariadenie je non-stop pripojené na náš systém a v prípade aktivácie nasleduje rýchly proces identifikácie hrozby.

Proces rozpoznania hrozby

Ak systém vyhodnotí, že došlo k otvoreniu alebo inej manipulácii s vozidlom, v priebehu 20 sekúnd vysiela prvý alarm do centrály. Behom nasledujúcich 20 sekúnd naši dispečeri identifikujú, či sa pri vozidle nachádza majiteľ alebo iná, neoprávnená osoba. Pokiaľ osobu neidentifikujú ako majiteľa, a vozidlo sa uvedie do pohybu, postupujú podľa vyladeného scenára – priamy kontakt klienta, kontaktovanie príslušného orgánu štátnej správy a kooperácia zadržania vozidla.

Služba SECURE Commander pracuje na základe služby Vision network a funguje po celej Európe. V tejto chvíli je našim zákazníkom viac ako 250 firiem či jednotlivcov.

Cena pre kompletné hardwarové zabezpečenie je 549,60 € bez DPH. Zahŕňa aj montáž, licenciu a aktiváciu zariadenia.

So službou je spojený aj mesačný servisný poplatok 18,70 € bez DPH. Zahŕňa správu serverov, hardwaru a softwaru.

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.