Prečo kniha jázd od Commanderu a ako s ňou pracovať? | Commander

Prečo kniha jázd od Commanderu a ako s ňou pracovať?

18. augusta 2021 | Kniha jázd | Čas čítania: 6 min.

kniha jázd

Systém Commander Control Car dokáže sledovať a vyhodnocovať viac ako 30 parametrov, ktoré vám zjednodušia správu vozidiel, zvýšia bezpečnosť a pomôžu pri evidovaní a dokladovaní účtovných dokladov. Medzi tie najdôležitejšie doklady patrí kniha jázd, ktorej vedenie vám umožní uplatňovať si 100% nákladov z čerpania pohonných hmôt bez riešenia nadspotreby. Ako vyzerá kniha jázd od Commanderu a čo všetko dokáže?

Základné informácie, ktoré by ste mali o knihe jázd vedieť, nájdete v predchádzajúcom článku. Tu vám detailne prezradíme, ako funguje kniha jázd v našom systéme a ukážeme vám pár praktických tipov, ako s ňou čo najefektívnejšie pracovať.

Kniha jázd sa v systéme Commander Control Car generuje automaticky z pozícií vozidla zaznamenaných prostredníctvom GPS jednotky, ktorá je v ňom nainštalovaná. Tieto pozície sa zbierajú (štandardne každých 30 s) a ukladajú od okamihu zapnutia zapaľovania vozidla až do okamihu jeho vypnutia. Z takto nazbieraných pozícií sa vygeneruje elektronická kniha jázd. Je definovaná prvou pozíciou (začiatok jazdy) a poslednou pozíciou (koniec jazdy) a súradniciam týchto pozícií je okamžite priradená adresa zo systému Google maps.

Údaje zaznamenávané v knihe jázd

Každá takto vytvorená jazda obsahuje aj dátum a čas týchto pozícií, stav tachometra na začiatku a konci jazdy, prejdenú vzdialenosť, trvanie jazdy, priemernú a maximálnu rýchlosť, nastúpané a zostúpané metre, typ jazdy (súkromná alebo služobná), vodiča danej jazdy a trvanie prestávky medzi touto a nasledujúcou jazdou (po jej vygenerovaní).

Každá jazda môže obsahovať aj:

  • Informácie o celkovej spotrebe PHM (I) a v prípade, že je GPS jednotka napojená aj na riadiacu jednotku vozidla, aj priemernú spotrebu (I/100 km);
  • Vyhodnocovanie jazdného štýlu vodiča (hodnotenie za danú jazdu), ak je pre vozidlo povolená funkcia Good Driving;
  • Poznámku k jazde – preddefinovaný druh jazdy – kategóriu;
  • Komentár k jazde – textové pole s popisom jazdy;
  • Údaje o tankovaní pohonných hmôt – množstvo (l) a cena s DPH (€).

muž sediaci za volantom nákladného auta

Kniha jázd v mobilnej aplikácii

Commander Services ponúka svojim zákazníkom možnosť vedenia knihy jázd tak cez počítač, ako aj cez mobilnú aplikáciu v mobilnom telefóne (Android alebo iOS). V mobilnej aplikácii nájdete údaje ako v systéme Commander Control Car. Bola vyvinutá tak, aby odrážala potreby zákazníkov, aby jej použitie bolo intuitívne a hlavne jednoduché.

V mobilnej aplikácii sa prehľadne zobrazuje aj poradové číslo jazdy v daný deň. Po jej otvorení sa vám jazda zobrazí na mape a k dispozícii sú funkcie pre zadávanie údajov (typ jazdy, poznámky, komentáre, priradenie tankovania a aktuálny stav tachometra). Aplikácia má možnosť vytvorenia fotografie (napr. tankovacieho bloku alebo tachometra vozidla) a jej uloženia ku konkrétnej jazde, resp. tankovaniu. Funkcie, ktoré vidí používateľ v aplikácii, sú vždy podmienené úrovňou jeho oprávnenia. Druh oprávnenia vám nastavíme pri spustení služby alebo na požiadanie.

kniha jázd - náhlady obrazoviek v aplikácii

Automatické a manuálne nahrávanie dát

Do knihy jázd sa k vygenerovanej jazde nahrávajú údaje o tankovaní. Manuálne z tankovacieho bloku alebo cez import dát z dátového súboru. Tento import môže prebiehať automaticky (v prípade vybraných tankovacích spoločností) alebo manuálne pomocou preddefinovaných šablón.

Meno vodiča sa k danej jazde nahrá buď na základe jeho priradenia k danému vozidlu cez kartu vozidla, alebo na základe jeho prihlásenia sa pred začiatkom jazdy pomocou identifikačného čipu, karty alebo kľúča. To platí za predpokladu, že je ku GPS jednotke pripojené aj snímacie zariadenie – čítačka.
Ďalším údajom je typ jazdy (súkromná alebo služobná), ktorý sa v systéme mení pomocou prepínača. Tvorí ďalšie rozšírenie hardvérového vybavenia monitorovacej jednotky.

Všetky tieto údaje je možné upravovať v Prehľade jázd v systéme CCC. Samotná kniha jázd nie je editovateľná, pretože tvorí výsledný doklad odzrkadľujúci aj všetky zmeny vykonané cez Prehľad jázd.

Filtrovanie údajov, parametre a práca s dátami

Kniha jázd sa vždy generuje z dátových balíkov, súborov údajov z jednotlivých pozícií vozidla. Vďaka komplexným a presným dátam poskytuje kniha jázd rôzne možnosti práce s nimi. Pri práci s dátami môžete pracovať s rôznymi premennými/parametrami a dáta kombinovať. Voliteľnými parametrami knihy jázd je napríklad výber počtu vozidiel, typ jazdy (súkromná alebo služobná) alebo obdobie, ktoré sa má zobraziť.

V prípade potreby je možné využiť aj rozšírený filter, ktorý umožňuje zobrazenie iba vybraných jázd, dôsledkom čoho však jednotlivé jazdy môžu stratiť kontinuitu (vzájomnú časovú nadväznosť).
Na výber je aj možnosť filtrovania podľa vodiča, jazdy cez záujmové body (bezpečnostné Waypointy) alebo podľa časového intervalu.

kniha jázd - filtrovanie údajov

Knihu jázd, vrátane všetkých jej údajov, môžete exportovať do rôznych formátov. Okrem výstupu na tlačiareň umožňuje kniha jázd od Commander Services aj export do tabuľkového programu MS Excel, do dátového súboru CSV, do PDF formátu alebo SAP. Vygenerované jazdy si zároveň môžete zobraziť na Google mape alebo ich exportovať do formátu KML pre Google Earth.

Práca s dátami a správne využívanie všetkých možností systému CCC a knihy jázd je základom kvalitnej správy vozového parku. A len kvalitná správa vedie k úspore času a finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu realizujeme pravidelné bezplatné školenia pre našich zákazníkov. Na školení sa zoznámia so systémom a všetkými jeho funkciami, vrátane knihy jázd.

Kompatibilita s inými systémami

Nevyhnutnosťou a zároveň známkou kvalitného systému je jeho súčinnosť s inými systémami. Dáta môžu prichádzať z rôznych zdrojov, avšak výstup by mal byť jeden a komplexný. Systém Commander Control Car je prostredníctvom API rozhrania plne prepojiteľný napríklad s dochádzkovými systémami, špedičnými, logistickými alebo aj s účtovnými systémami.

Ďalšie informácie o knihe jázd nájdete na našej stránke alebo sa neváhajte na nás obrátiť priamo. Radi vám poradíme a nájdeme riešenie, ktoré pomôže vášmu podnikaniu.

Značky: