Optimalizácia nákladov pomocou monitoringu | Commander

Optimalizácia nákladov môže pomôcť každému podnikaniu

11. júna 2020 | Monitoring vozidiel | Čas čítania: 5 min.

infografika optimalizácia nákladov

Ustátie krízy a návrat do bežných koľají bude oriešok pre mnohé firmy. Rozlúsknuť ho však môžete pomocou efektívneho hospodárenia a správnej optimalizácie nákladov. Ušetrené náklady sú práve v takýchto situáciách tým, čo strategicky ovplyvňuje chod spoločnosti a určuje jej budúcnosť. Ako optimalizovať náklady za pomoci monitoringu vozidiel? A v ktorých odvetviach sa to oplatí?

Optimalizácia nákladov pre firmy s osobnými vozidlami

Šetrenie prostredníctvom stráženia nákladov je pre tieto firmy zaujímavé hlavne s ohľadom na počet prejdených kilometrov. Služobné vozidlá zamestnanci často využívajú aj na súkromné účely a je ich ťažké identifikovať. Presné sledovanie jázd preto vyžaduje systémové riešenie – GPS monitorovanie.

Úspora po namontovaní GPS jednotiek prichádza takmer okamžite. Každá jedna jazda je zaznamenaná, účel zadefinovaný v systéme a kilometre napočítané. Po analýze možno posúdiť nevyhnutnosť každej jazdy a zhodnotiť jej oprávnenosť.

Optimalizácia nákladov - osobné automobily

Presný počet kilometrov súkromného a firemného charakteru sa dá určiť bez akýchkoľvek problémov. Spoločnosti sa dostávajú v priemere až na úroveň 65% usporených kilometrov a tie sa automaticky odrazia v nákladoch.

Optimalizácia nákladov pre firmy s autami 3,5 – 12 ton

Vozový park zložený z dodávok a stredných automobilov je aj v tejto dobe vyťažený naplno. Vozidlá sú neustále v teréne, ich trasy je nutné plánovať a mať detailný prehľad. Pomocou GPS zariadenia a zhromažďovania informácií do systému CCC vedia firmy ušetriť nemalé náklady. Týka sa to najmä týchto premenných:

  • počet prejazdených kilometrov (správna optimalizácia trás),
  • spotreba vozidla (sledovanie priamo v systéme CCC),
  • opotrebovanie súčiastok (hodnotenie jazdného štýlu vodičov pomocou služby Good Driving).

Optimalizácia nákladov - nákladné autá

Po aktivácii doplnkovej služby Good Driving sa naši klienti dostávajú na hladinu úspor za pohonné hmoty viac ako 15%. Najväčším prínosom pri GPS monitoringu vozidiel je optimalizácia pracovného času vodiča. Informácie o tom, kedy začala jazda, o trvaní prestávky a počte minút na stanovisku sú pre spoločnosť veľmi cennými. Mzdové náklady často prevyšujú náklady na PHM a preto ich netreba opomínať.

Optimalizácia nákladov pre firmy s vozidlami nad 12ton

Hodnota informácií získaných pomocou GPS monitoringu je pri kamiónoch a iných veľkých vozidlách priam nevyčísliteľná. Kvalitný systém a dispečerské pracovisko sú zárukou, ktorá sa premieta aj do znižovania nákladov. Získavajú sa informácie o: polohe vozidla, realizovaných jazdách (zaznamenáva sa aj detailná história), spotrebe vozidla, stave nádrže a spôsobe jazdy vodiča.

Dôležitým aspektom pri šetrení je aj zefektívnenie administratívnych úkonov a pracovného času. Preto odporúčame GPS jednotku s možnosťou prepojenia na tachograf. Kompletne sa odbúra starosť s fyzickým sťahovaní súborov DDD. Firmy môžu vyhlásiť koniec manuálnemu narábaniu s dátami.

S minimalizáciou nákladov nepriamo súvisí aj ochrana tovaru v návese. Odcudzený tovar môže pre spoločnosť znamenať veľkú stratu. Na tento účel existujú rôzne zabezpečenia:

  • alarmy reagujúce na otvorenie nákladového priestoru,
  • alarmy reagujúci na spomalenie alebo zastavenie vozidla na nepreddefinovanom mieste,
  • panikové tlačidlo,
  • sirény s možnosťou online prepojenia na dispečing (firemný dispečing alebo napríklad prepojenie na našu hot-line linku).

Optimalizácia nákladov - kamióny

Nepretržitý dispečing je u nás štandardnou službou, ktorú poskytujeme každému zákazníkovi. Na čísle +421 553 333 330 sme kedykoľvek pripravení pomôcť a riešiť vzniknutú situáciu.

Optimalizácia nákladov pre stroje a mechanizmy

Optimalizácia nákladov pre stroje a mechanizmy

Vyťaženosť strojov a ťažkých mechanizmov je momentálne na nižšej úrovni. Ich čas určite zase príde a preto nesmieme zabúdať aj na optimalizáciu nákladov pre tento druh vozidiel. Pomocou GPS monitoringu sa úspora prejaví na PHM. Získavajú sa informácie o spotrebe, tankovaní, stave nádrže, ale aj o tom, koľko motohodín vozidlo pracovalo a koľko išlo na voľnobeh.

Neoceniteľnou informáciou je aj identifikácia presného miesta výkonu prace. Ak je stroj dlhšie odstavený na nestráženom mieste, priamo úmerne sa zvyšuje riziko krádeže. Riešením je aktívne stráženie, ktoré je doplnkom k monitoringu vozidiel.

Pri monitorovaní tejto kategórie vozidiel sa úspora nákladov rádovo pohybuje v rozmedzí 15-20 %.

Optimalizácia nákladov - videovizitky obchodníci

Optimalizácia nákladov z pohľadu nášho tímu

Prostredníctvom dotazníka sme zisťovali, čo našich klientov zaujíma v spojitosti s témou GPS monitoringu a optimalizácie nákladov. Vybrané otázky sme položili našim obchodným zástupcom. Ich odpovede si môžete pozrieť v krátkych videovizitkách.

Optimalizácia nákladov - videovizitky obchodníkov

 

Šetrenie, optimalizácia nákladov či minimalizácia výdavkov sú pojmy, ktoré budú znieť z každej strany. Ak potrebuje v tejto oblasti poradiť, sme tu pre vás na našej non-stop linke +421 553 333 330 alebo nám napíšte cez kontaktný formulár.