Naša výročná správa a turbulentný rok 2020 | Commander

Naša výročná správa a turbulentný rok 2020

17. mája 2021 | Novinky o firme | Čas čítania: 4 min.

Výročná správa Commander 2021

O náročnosti roku 2020 sa nedá pochybovať. V každom odvetví priniesol veľké zmeny a mnoho podnikateľov muselo pružne reagovať na nové situácie. Commander Services dosiahol aj napriek okolnostiam uspokojivé výsledky a posilnil svoje smerovanie k expanzii.

„Everything as a service“ a synergia s Deutsche Telekom

Vplyvy pandémie sa podpísali pod ekonomický tlak na väčšinu našich zákazníkov. Bolo nutné sa prispôsobiť a zmeniť zabehnuté prístupy. Vďaka nášmu stabilnému ekonomickému postaveniu sme priniesli zákazníkom novú ponuku založenú na „everything as a service“ modeli. Tento výraz vyjadruje digitálny charakter služieb a aplikácií, ku ktorým majú prístup používatelia na internete. S využitím online služieb získava zákazník prakticky všetko bez opustenia domova alebo kancelárie.

Cieľom na rok 2020 bola aj regionálna expanzia a využitie synergií v rámci skupiny Deutsche Telekom. Počas roka Commander úspešne prebral pod svoju správu zákazníkov Slovak Telekom z white-label riešenia tretej strany. Došlo k zjednoteniu poskytovaných služieb manažmentu vozového parku, ktorý zahŕňa viac ako 2 000 vozidiel.

Miroslav Bielčik, generálny riaditeľ

 

Obchodné plány splnené na 78 %

Obmedzené osobné stretnutia a ďalšie opatrenia ovplyvnili najmä obchodné oddelenie Commander Services. Bolo nutné prehodnotiť obchodné procesy, odpútať sa od zaužívaných zvyklostí a nájsť nové cesty k zákazníkom. Veľký dôraz sme kládli na starostlivosť o aktuálnych zákazníkov, priniesli sme im bezplatné online školenia a venovali sme sa získaniu stabilnej pozície na českom trhu.

Vladimír Dudon, obchodný riaditeľ

 

Finančné výsledky roku 2020

Aj keď bol rok 2020 pre Commander náročný, z pohľadu finančných výsledkov môžeme hovoriť o spokojnosti. Napriek spomaleniu ekonomiky a narastajúcemu tlaku na znižovanie poplatkov dosiahli tržby spoločnosti úroveň takmer 5,7 milióna EUR, čo predstavuje 2 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. V štruktúre tržieb tvorili majoritnú časť, až 75 % tvorili tržby za monitoring vozidiel nasledované tržbami z predaja palubných jednotiek a príslušenstva (11 %), tržbami za inštalácie a aktivácie (6 %) a ostatnými tržbami (8 %).

Martin Lukáč, finančný riaditeľ

Okrem vývoja tržieb je dôležitou metrikou, ktorú sledujeme, aj vývoj počtu monitorovaných vozidiel. V predchádzajúcom roku pribudlo do systému Commander Control Car viac ako 5-tisíc vozidiel rôzneho druhu – od osobných automobilov cez špeciálne pracovné mechanizmy až k vysokozdvižným vozíkom. Ku koncu roka bolo do nášho systému pripojených viac ako 43-tisíc vozidiel.

 

Výročná správa 2020 - graf vývoju počtu pripojených vozidiel

Vízie ďalších dní: Oddaný tím a oslovenie európskeho trhu

Počas roku 2020 bol pre Commander hlavnou oporou tím kvalitných ľudí. Efektívnosť ich práce a zanietenosť nás posúvali aj počas pandémie k splneniu cieľov. „Vybudovali sme si vlastnú „platformu“ trojitého manažmentu: Manažment ľudí, času a procesov,“ zhodnotila výkonná riaditeľka JUDr. Katarína Dudičová situáciu v roku 2020 vo výročnej správe. Svoje konštatovanie dopĺňa: „A s touto podporou a motiváciou z vlastných radov vstupujeme do ďalších rokov.

Katarína Dudincová, výkonná riaditeľka

 

Našou víziou do blízkej budúcnosti je ponúknuť bezkonkurenčný produkt, ktorý osloví európsky trh. Posilnenie vývojového tímu a investície do technológií už priniesli prvé výsledky v podobe nového, používateľsky príjemného rozhrania novej verzie systému CCC. Jedným zo strategických technologických trendov naďalej zostáva Anywhere Operations. Commander aj preto investoval do implementácie Servia a mobilnej verzie administrácie pre technikov. Pripravujeme ďalšie zmeny a vylepšenia mobilnej verzie Commander Control Car pre systém novej generácie.

 

Výročnú správu, ktorá obsahuje účtovnú závierku a vyjadrenie audítorskej spoločnosti PwC Slovakia, nájdete v nasledujúcom odkaze: Výročná správa 2020

Ďakujeme všetkým kolegom z tímu, obchodným partnerom aj klientom, že s nami strávili rok 2020 a pomohli nám v zdolávaní výziev a napĺňaní cieľov. Rok 2021 bude ďalšou neštandardnou métou. Veríme, že sa nám ho spolu podarí zvládnuť. Naše ciele sú odvážne a aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa im nebojíme ísť v ústrety.