Monitorovanie vozidiel

Monitoring vozidiel je neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania spoločností, ale aj fyzických osôb, ktoré vlastnia aspoň jedno motorové vozidlo.

Náš systém CCC (Commander Control Car) úspešne pomáha v oblastiach:

Obchodné firmy
pomáha zvyšovať efektivitu práce obchodníkov, odbúrava administratívu a šetrí čas, zvyšuje efektivitu rozvozu tovaru.
Logistické a dopravné firmy
významným spôsobom pomáha zvyšovať efektivitu vyťažovania vozidiel a zvyšuje aj bezpečnosť prepravovaného tovaru. Pomáha aj pri znižovaní prevádzkových nákladov - eliminovaním krádeží pohonných hmôt.
Stavebné firmy
zvyšuje efektivitu práce stavebných strojov, zabezpečuje stroje proti krádeži, zvyšuje efektivitu práce stavebných robotníkov.
Technické služby
jasne deklaruje vykonané služby objednávateľovi a tiež zvyšuje efektivitu práce pracovníkov v teréne.
Súkromné osoby
monitorujeme prostredníctvom GPS jednotiek všetko, čo sa pohybuje po vode, po súši, vo vzduchu.

Technické možnosti systému:

online dostupnosť informácií cez mobilnú aplikáciu alebo web
automatické prepojenie na najväčšie tankovacie spoločnosti
automatické prepojenie cez API rozhrania do špedičných a logistických spoločností
otvorená webová služba, prepojenie na rôzne ekonomické a dochádzkové systémy
automaticky generovať a vyhodnocovať domáce a zahraničné cestovné príkazy, online sledovať spotrebu a stav nádrže, kompletné ekonomické zostavy a vyúčtovania, plánovanie a optimalizácia trás
viac ako 250 individuálnych SW a HW riešení

Technické možnosti GPS jednotiek:

Poloha
základné sledovanie aktuálnej polohy vozidiel na mape na akomkoľvek počítači pripojenom na internet, alebo na mobilnej aplikácii.
Pohyb
zaznamenanie každého pohybu vozidla, výpočet veľkého množstva parametrov jazdy, záznam a prehrávanie histórie jázd na mape.
Good driving
analýzu štýlu jazdy vodičov, ktorá ukáže, kde sa vodič pri šoférovaní vozidla najčastejšie dopúšťa chýb.
Identifikácia
možnosť prihlásenia vodiča do vozidla prostredníctvom vybraných identifikačných kľúčov (Dallas, RFID, vlastné karty) alebo mobilnej aplikácie.
Základné údaje o vozidle
pripojenie na riadiacu jednotku vozidla a prenos základných údajov o spotrebe, otáčkach motora, stave paliva a iných parametrov do vášho systému.
Prídavné zariadenia
sledovanie prídavných zariadení, ako hydraulické ruky, majáky, dvere nákladového priestoru, teplomery, čerpadlá a pod.
Tachograf
prepojením GPS jednotky s tachografom vozidla umožňuje systém automaticky sťahovať a archivovať DDD súbory.

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.