Monitoring vozidiel

  Monitoring vozidiel je neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania spoločností, ale aj fyzických osôb, ktoré vlastnia aspoň jedno motorové vozidlo.

  Náš systém CCC (Commander Control Car) úspešne pomáha v oblastiach:

  Obchodné firmy

  pomáha zvyšovať efektivitu práce obchodníkov, odbúrava administratívu a šetrí čas, zvyšuje efektivitu rozvozu tovaru.

  Logistické a dopravné firmy

  významným spôsobom pomáha zvyšovať efektivitu vyťažovania vozidiel a zvyšuje aj bezpečnosť prepravovaného tovaru. Pomáha aj pri znižovaní prevádzkových nákladov - eliminovaním krádeží pohonných hmôt.

  Stavebné firmy

  zvyšuje efektivitu práce stavebných strojov, zabezpečuje stroje proti krádeži, zvyšuje efektivitu práce stavebných robotníkov.

  Technické služby

  jasne deklaruje vykonané služby objednávateľovi a tiež zvyšuje efektivitu práce pracovníkov v teréne.

  Súkromné osoby

  monitorujeme prostredníctvom GPS jednotiek všetko, čo sa pohybuje po vode, po súši, vo vzduchu.

  Technické možnosti systému:

  online dostupnosť informácií cez mobilnú aplikáciu alebo web
  automatické prepojenie na najväčšie tankovacie spoločnosti
  automatické prepojenie cez API rozhrania do špedičných a logistických spoločností
  otvorená webová služba, prepojenie na rôzne ekonomické a dochádzkové systémy
  automaticky generovať a vyhodnocovať domáce a zahraničné cestovné príkazy, online sledovať spotrebu a stav nádrže, kompletné ekonomické zostavy a vyúčtovania, plánovanie a optimalizácia trás
  viac ako 250 individuálnych SW a HW riešení

  Technické možnosti GPS jednotiek:

  Poloha

  základné sledovanie aktuálnej polohy vozidiel na mape na akomkoľvek počítači pripojenom na internet, alebo na mobilnej aplikácii.

  Pohyb

  zaznamenanie každého pohybu vozidla, výpočet veľkého množstva parametrov jazdy, záznam a prehrávanie histórie jázd na mape.

  Good driving

  analýzu štýlu jazdy vodičov, ktorá ukáže, kde sa vodič pri šoférovaní vozidla najčastejšie dopúšťa chýb.

  Identifikácia

  možnosť prihlásenia vodiča do vozidla prostredníctvom vybraných identifikačných kľúčov (Dallas, RFID, vlastné karty) alebo mobilnej aplikácie.

  Základné údaje o vozidle

  pripojenie na riadiacu jednotku vozidla a prenos základných údajov o spotrebe, otáčkach motora, stave paliva a iných parametrov do vášho systému.

  Prídavné zariadenia

  sledovanie prídavných zariadení, ako hydraulické ruky, majáky, dvere nákladového priestoru, teplomery, čerpadlá a pod.

  Tachograf

  prepojením GPS jednotky s tachografom vozidla umožňuje systém automaticky sťahovať a archivovať DDD súbory.

  Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.