Monitoring vozidiel | Commander

Monitoring vozidiel

Monitoring vozidiel je neoddeliteľnou súčasťou každodenného fungovania spoločností, ale aj fyzických osôb, ktoré vlastnia aspoň jedno motorové vozidlo.

Náš systém CCC (Commander Control Car) úspešne pomáha v oblastiach:

Obchodné firmy

pomáha zvyšovať efektivitu práce obchodníkov, odbúrava administratívu a šetrí čas, zvyšuje efektivitu rozvozu tovaru.

Logistické a dopravné firmy

významným spôsobom pomáha zvyšovať efektivitu vyťažovania vozidiel a zvyšuje aj bezpečnosť prepravovaného tovaru. Pomáha aj pri znižovaní prevádzkových nákladov - eliminovaním krádeží pohonných hmôt.

Stavebné firmy

zvyšuje efektivitu práce stavebných strojov, zabezpečuje stroje proti krádeži, zvyšuje efektivitu práce stavebných robotníkov.

Technické služby

jasne deklaruje vykonané služby objednávateľovi a tiež zvyšuje efektivitu práce pracovníkov v teréne.

Súkromné osoby

monitorujeme prostredníctvom GPS jednotiek všetko, čo sa pohybuje po vode, po súši, vo vzduchu.

Technické možnosti systému:

online dostupnosť informácií cez mobilnú aplikáciu alebo web
automatické prepojenie na najväčšie tankovacie spoločnosti
automatické prepojenie cez API rozhrania do špedičných a logistických spoločností
otvorená webová služba, prepojenie na rôzne ekonomické a dochádzkové systémy
automaticky generovať a vyhodnocovať domáce a zahraničné cestovné príkazy, online sledovať spotrebu a stav nádrže, kompletné ekonomické zostavy a vyúčtovania, plánovanie a optimalizácia trás
viac ako 250 individuálnych SW a HW riešení

Technické možnosti GPS jednotiek:

Poloha

základné sledovanie aktuálnej polohy vozidiel na mape na akomkoľvek počítači pripojenom na internet, alebo na mobilnej aplikácii.

Pohyb

zaznamenanie každého pohybu vozidla, výpočet veľkého množstva parametrov jazdy, záznam a prehrávanie histórie jázd na mape.

Good driving

analýzu štýlu jazdy vodičov, ktorá ukáže, kde sa vodič pri šoférovaní vozidla najčastejšie dopúšťa chýb.

Identifikácia

možnosť prihlásenia vodiča do vozidla prostredníctvom vybraných identifikačných kľúčov (Dallas, RFID, vlastné karty) alebo mobilnej aplikácie.

Základné údaje o vozidle

pripojenie na riadiacu jednotku vozidla a prenos základných údajov o spotrebe, otáčkach motora, stave paliva a iných parametrov do vášho systému.

Prídavné zariadenia

sledovanie prídavných zariadení, ako hydraulické ruky, majáky, dvere nákladového priestoru, teplomery, čerpadlá a pod.

Tachograf

prepojením GPS jednotky s tachografom vozidla umožňuje systém automaticky sťahovať a archivovať DDD súbory.

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.