GPS monitoring vozidiel Miláčik monitor | Commander

Miláčik monitor

Jedinečný mobilný monitorovací GPS systém z našej dielne, ktorý zákazníkom prehľadne sprostredkuje okamžitú informáciu o polohe sledovaného subjektu.

Má tri základné funkcie:

1. Sledovanie v reálnom čase

Umožňuje vyhľadať a pozorovať polohu/pohyb subjektu v reálnom čase.
Poloha sa znázorňuje na prepracovaných mapách s dôrazom na prehľadnosť a ľahkú orientáciu.
Obsahuje možnosť nastavenia tzv. bezpečných zón, ako je napríklad dom, škola alebo strediská voľného času. Po prekročení zadefinovanej hranice bezpečnej zóny odosiela zariadenie varovnú notifikáciu (upozornenie). Upozornenie môže prísť buď formou alarmu, alebo na určenú emailovú adresu.

2. Aktívny dispečing

Aj pre tento typ služby poskytujeme 24 hodinový dohľad - dispečing. Zariadenie je non-stop pripojené na náš systém a v prípade aktivácie pomocou alarmového tlačidla (umiestneného na zariadení) okamžite kontaktujeme zodpovednú osobu a voláme späť na monitorovacie zariadenie. Po preskúmaní a vyhodnotení situácie poskytujeme neodkladnú pomoc a kontaktujeme príslušné orgány.

3. Funkcia mobilného telefónu

Kedykoľvek je možné využiť toto zariadenie aj ako mobilný telefón. Volanie je obmedzené na dve vopred určené čísla. Volanie prebieha len jednosmerne - zariadenie vie hovory len prijímať. Cena prevolaného času je zahrnutá v cene zariadenia.

Toto všetko dokáže jedna malá krabička v rozmere 2x4x4 cm, ktorá sa aktivuje pohybom. Polohu odosiela do nášho systému v minútových intervaloch.

Svoje uplatnenie si nájde ako pri monitorovaní osôb (deti, seniori, kuriéri, záchranári, turisti či mestská polícia), tak aj pri monitorovaní mobilného majetku (autá, ťažké stroje, požičovne). Ďalej ho naši zákazníci využili aj v oblastiach ako hotelierstvo, logistika či poľovníctvo.

Kompletná cena zariadenia s nastavením, prispôsobením, dodaním a zaškolením je 99 € bez DPH.

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.