Konferencia a výstava Telematics CEEurope 2022 | Commander

Konferencia a výstava Telematics CEEurope 2022

3. októbra 2022 | Novinky o firme | Čas čítania: 4 min.

Konferencia Telematics 2022

Už niekoľko rokov si úspešne udržujeme pozíciu lídra v oblasti fleet managementu na slovenskom trhu. Sme inovátorom vo svojom segmente a naším cieľom je prinášať zákazníkom nové produkty, ktoré im pomôžu v napredovaní. Aj preto je pre nás dôležité mať prehľad o novinkách a aktuálnych trendoch. Napomáha nám v tom účasť na renomovaných podujatiach, akým je aj konferencia spojená s výstavou Telematics CEEurope.

Dnešná doba, ktorá je do veľkej miery stále ovplyvnená pandémiou a jej následkami, pred nás postavila rôzne výzvy. Firmy čelia novým problémom, a preto je našou úlohou prinášať riešenia, ktoré reflektujú na ich súčasné potreby. Aktívne sledujeme celkový vývoj trhu a aktuálne trendy, v čom zohrávajú významnú úlohu medzinárodné konferencie.

Nedávno sme mali možnosť zúčastniť sa jednej z najprestížnejších konferencií v oblasti fleet managementu Telematics CEEurope conference & expo, ktorá sa konala v krásnej slovinskej Ľubľane. Už 10. ročník konferencie sa niesol v znamení témy Telematika v roku 2022: Priemyselné výzvy a príležitosti. Od hlavnej témy sa odvíjali jednotlivé prednášky a panelové diskusie, ktoré boli zamerané na aktuálnu situáciu v Európe a taktiež mapovali príležitosti a výzvy, ktorým čelia firmy pôsobiace v oblasti fleet managementu. Veľká pozornosť bola venovaná aj digitalizácii a inteligentným riešeniam, ktoré sa stávajú kľúčové pri vytváraní efektívnych riešení.

Konferencie sme sa zúčastnili na pozvanie nášho dlhoročného partnera, spoločnosti Teltonika, ktorá bola Zlatým partnerom celého podujatia. Teltonika je výrobcom špičkových zariadení a zároveň naším dodávateľom GPS jednotiek. V roku 2022 dosiahla táto spoločnosť významný míľnik vo svojom fungovaní. Vyrobila a distribuovala 1 000 000 jednotiek určených na GPS sledovanie polohy vozidiel. Sme hrdí, že sme súčasťou tohto úspechu ako jeden zo strategických odberateľov zariadení.

 

 

Na konferencii nás reprezentoval náš generálny riaditeľ Miroslav Bielčik, analytička IT systému Lenka Danková, senior technický špecialista Radoslav Čajka a produktový manažér Andrej Kozelka. Okrem inšpirácie a hodnotných informácií si naši kolegovia z podujatia odniesli aj zaujímavé kontakty, ktoré v budúcnosti zhodnotíme pri realizácii projektov.

 

„Ďakujeme za pozvanie nášmu partnerovi Teltonika a zároveň gratulujeme k spoluúčasti na ďalšej úspešnej konferencii. Opäť sme mali možnosť zúčastniť sa skvelého podujatia, ktoré spája odborníkov v našom odbore. Zarezonovalo vo mne niekoľko prednášok, ktoré boli nabité hodnotnými informáciami. Potešilo ma aj príjemné stretnutie s obchodným riaditeľom Teltoniky Karolisom Marmom a zoznámenie sa so zástupcami nášho ďalšieho významného partnera CEDA Maps Radovanom Prokešom a Vojtěchom Honetschlägerom. Verím, že sa nám podarí účasť na konferencii zúročiť v podobe nových nápadov a spoluprác“, dodáva Miroslav Bielčik, generálny riaditeľ Commanderu.

 

Pravidelná účasť na konferenciách je iba jednou z možností, ktorú ponúkame zamestnancom v procese rozvoja a vzdelávania. Vyškolení a motivovaní ľudia prinášajú do firmy nové nápady, ktoré sa snažíme aplikovať v podobe rôznych inovácií. Uvedomujeme si, že aj vďaka nim sa nám darí úspešne rásť, a preto si zaslúžia našu pozornosť a podporu.

 

Oficiálna stránka konferencie TU

Celý priebeh konferencie si môžete prečítať TU