Zimná údržba Bratislava - Commander

Pre Bratislavskú flotilu zimnej údržby monitorujeme všetky vozidlá, stroje a zariadenia, čím napomáhame lepšej ekonomike firmy a šetríme peniaze nielen firme, ale v konečnom dôsledku aj Bratislavčanom.