Hewlett Packard Slovensko - Commander

Spravujeme automobilový park pre jedného z najväčších dodávateľov hardwaru na Slovensku.