Ako opravím EVČ vozidla v systéme?

Pri namontovaní GPS jednotky do vozidla zaradí náš technik toto vozidlo do zoznamu vozidiel. Okrem iného uvedie na Karte vozidla jeho EVČ, príp. VIN číslo. Tieto základné identifikačné údaje vozidla nie sú editovateľné. V prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete EVČ zmeniť, napíšte požiadavku na hotline@commander.sk . Aby sme mohli overiť oprávnenosť úkonu a údaje, pripojte

Čo je to Import tankovania – blacklist?

Táto funkcia systému slúži na vyradenie údajov z importu tankovania. Do „blacklistu“ jednoducho uložíte názvy tankovacích kariet, z ktorých nechcete prijímať tankovania a údaje sa v importe nebudú nachádzať.

Môžem si nastaviť automatické zasielanie knihy jázd na email?

Áno, toto nastavenie systém ponúka. Funkciu nastavíte v sekcii Vozidlá – Report aktivít – Rýchle reporty – Nový report. Tu určíte, čo má report obsahovať a za aké obdobie majú byť dáta posielané (napr. Kniha jázd vždy za celý minulý mesiac). Následne tento Rýchly report zadáte do pravidla v sekcii Rýchle reporty – nastavenie zasielania –

Aký je rozdiel medzi Knihou jázd a Prehľadom jázd?

Kniha jázd je vo finálnom výstupnom formáte určená pre účtovné účely. Nie je možné ju editovať. Prehľad jázd obsahuje viac údajov ako Kniha jázd a je možné s ňou pracovať. Ponúka vám možnosti editovania obsahu (napr. priradiť vodiča, zmeniť jazdu zo služobnej na súkromnú a pod.).