Za aký čas sa prejavia vykonané zmeny v systéme týkajúce sa prístupov do systému?

Každá zmena uskutočnená v systéme sa vo webovej aplikácii prejaví do 30 minút. V prípade mobilnej aplikácie je nutné sa odhlásiť a opätovne prihlásiť.

Akým spôsobom požiadať o vytvorenie prístupu do systému alebo o vykonanie zmien v oprávneniach?

Žiadosť o vytvorenie prístupu alebo vykonanie zmien sa podáva výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Vaše žiadosti zasielajte na adresu pristupy@commander.sk. Žiadosť je dostupná na stiahnutie na našej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, časť Žiadosti a formuláre.

Kto môže požiadať o vytvorenie nového prístupu v systéme Commander Control Car alebo o zmeny v oprávneniach používateľov?

O vytvorenie nového prístupu alebo zmenu nastavení môže požiadať oprávnená osoba spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo užívateľ prvotného (hlavného) prístupu. Oprávnenú osobu určuje konateľ spoločnosti na základe splnomocnenia, ktoré poskytuje oddelenie Hotline na vyžiadanie.

Ako sa prihlásim do systému Commander Control Car cez počítač?

Do systému Commander Control Car sa používateľ prihlasuje prostredníctvom internetovej stránky www.commander.sk. V pravej časti hlavného menu vyberie možnosť „Prihlásenie do systému“ a bude automaticky presmerovaný. Po otvorení prihlasovacej stránky vloží svoje údaje a potvrdí prihlásenie. Rovnaké prihlasovacie údaje využíva používateľ aj pri prihlasovaní do mobilnej aplikácie.