Používame identifikáciu vodiča cez RFID čipy. Keď vodič, ktorý mal doteraz priradený takýto čip skončí, môžem jeho čip dať inému vodičovi?

Áno, je však potrebné, aby ste najprv vodičovi, ktorý už u vás nepracuje, daný čip odobrali. V systéme na jeho karte kliknete na priradené číslo čipu (v zozname vodičov sa vedľa jeho mena objaví iba prázdna zátvorka). Tým sa číslo čipu presunie do zoznamu voľných čipov, ktoré môžete priradiť novým vodičom.

V prehľade jázd sa namiesto mena vodiča objavuje N/A. Čo s tým môžem urobiť?

V prípade, že vo vozidle používate na identifikáciu vodiča RFID čip, príp. Dallas kľúč, môže byť dôvodom: poškodenie RFID čipu (Dallas kľúča) alebo poškodenie čítačky vo vozidle. V takomto prípade kontaktujte oddelenie Hotline. Bezplatne dohodneme výjazd technika, ktorý zariadenie skontroluje a opraví, príp. vymení. neprihlásenie sa vodiča po naštartovaní vozidla, napr. keď si vodič svoj

Urobil som korekciu tachometra a rozdiel medzi stavom tachometra vo vozidle a stavom tachometra v systéme je viac ako 500 km. Je takýto rozdiel prípustný?

Pri zadávaní korekcie tachometra do systému je rozhodujúci %-ný rozdiel, ktorý by mal ležať v rozpätí ±3 %. Absolútna hodnota sa potom percentuálne rozpočíta na všetky jazdy od dátumu poslednej korekcie. V prípade, že je tento rozdiel väčší ako je prípustná tolerancia, napr. 10 % a viac, oznámte nám túto skutočnosť nášmu oddeleniu Hotline. Správnosť

Máme nové vozidlo, do ktorého nám bola namontovaná GPS jednotka. V zozname vozidiel však toto nové vozidlo nevidím. Ako je to možné?

V rámci vášho prístupu máte oprávnenie na určité vozidlá, medzi ktorými sa predmetné vozidlo nenachádza. Požiadajte prostredníctvom Žiadosti o rozšírenie prístupu (nájdete v Dokumentoch na stiahnutie) o udelenie oprávnenia na toto vozidlo.

V naimportovaných tankovaniach som našiel červeným vyznačené nespracované tankovania. Prečo a čo s tým môžem urobiť?

Dôvody, kvôli ktorým toto tankovanie nebolo spracované môžu byť: tankovanie bolo realizované cez tankovaciu kartu, ktorej názov (identifikačný údaj) nezodpovedá žiadnej z monitorovaných vozidiel a preto systém nedokázal tankovanie priradiť k žiadnemu vozidlu, dátum a čas predmetného tankovania sa nezhoduje so žiadnym ukončením jazdy, to znamená, že dané vozidlo v čase tankovania nestálo na čerpacej

V prehľade jázd mi chýbajú tankovania, ktoré mám uvedené vo faktúre od tankovacej spoločnosti. Import mal prebehnúť automaticky. Čo spôsobilo túto situáciu?

Nastala situácia, kedy systém tankovanie naimportoval, ale nespracoval. Tankovanie nájdete v záložke Vozidlá – Tankovanie – Import tankovania – Stav: Nespracované. Ako túto situáciu vyriešiť? Pozri nasledujúcu otázku.

Vozidlo je v pohybe, ale v prehľade jázd (v online okne pod mapou) svieti 0 km, žiadna jazda. Prečo je to tak?

Ide pravdepodobne o prvú jazdu dnešného dňa a jazda ešte nebola ukončená. Systém jazdu ešte nevygeneroval a preto nie je v prehľade jázd. Až pri prvom zastavení vozidla a vypnutí zapaľovania sa jazda vygeneruje a zobrazí v prehľade jázd. Dovtedy môžete jazdu sledovať na mape (pri otvorení v novom okne), od jej začiatku až po aktuálnu