Kto môže požiadať o vytvorenie nového prístupu v systéme Commander Control Car alebo o zmeny v oprávneniach používateľov? | Commander Services

12. októbra 2020 | | Čas čítania: 1 min.

O vytvorenie nového prístupu alebo zmenu nastavení môže požiadať oprávnená osoba spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo užívateľ prvotného (hlavného) prístupu. Oprávnenú osobu určuje konateľ spoločnosti na základe splnomocnenia, ktoré poskytuje oddelenie Hotline na vyžiadanie.