Najčastejšie otázky a odpovede | Commander

Najčastejšie otázky a odpovede

Sme tu pre svojich klientov a ich spokojnosť kladieme na prvé miesto. Dúfame, že vám táto stránka s najčastejšie kladenými otázkami pomôže a uľahčí prácu so systémom Commander Control Car.

pikto auto

Zariadenia a služby Commander Services

Čo by som mal vedieť o spoločnosti Commander Services?

Aké zariadenia sa inštalujú do vozidiel?

Naše služby sú postavené na overenej kvalite používaných zariadení a profesionalite našich technikov. Dlhodobo spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí patria medzi špičku v GPS lokalizácii. Každé jedno zariadenie je certifikované, pred inštaláciou skontrolované a následne otestované. Za kvalitu zariadenia, odbornosť montáže a funkčnosť preberáme všetku zodpovednosť. Dôležité upozornenie: montáž zariadenia nepodlieha schvaľovaniu od výrobcu vozidla ani od predajcu. V prípade akejkoľvek nejasnosti sa obráťte na naše právne oddelenie.

Je Commander spoľahlivým partnerom?

O dobrom mene a spoľahlivosti našich služieb hovoria silné mená a spoločnosti, ktoré patria k našim klientom. Ich vyjadrenia sú vám k dispozícii na stránke s referenciami. Ďalším dôležitým prvkom je záruka, ktorú našim klientom poskytujeme.

Aké záruky mi garantujete?

Inštalácia GPS jednotky si vyžaduje zásah technika do vozidla. Podľa zákonnej úpravy majú tretie strany právo zasahovať do všetkých častí okrem riadiacej jednotky. Commander Services preberá záruku za časti, do ktorých zasahuje technik pri montáži zariadenia. Nemusíte sa obávať žiadnych postihov alebo neuznanej záruky zo strany výrobcu či predajcu vozidla.

pikto auto

Prístup do systému a zmeny

Ako sa prihlásim do systému Commander Control Car cez počítač?

Ako sa prihlásim do systému Commander Control Car v mobilnej aplikácii?

Do systému Commander Control Car sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si stiahnete pre iOS aj pre Android. Prihlasovacie údaje do aplikácie sú rovnaké ako pri prihlasovaní cez webovú stránku. Viac o mobilnej aplikácii sa dozviete v článku na našom blogu.

Kto môže požiadať o vytvorenie nového prístupu v systéme Commander Control Car alebo o zmeny v oprávneniach používateľov?

O vytvorenie nového prístupu alebo zmenu nastavení môže požiadať oprávnená osoba spoločnosti, konateľ spoločnosti alebo užívateľ prvotného (hlavného) prístupu. Oprávnenú osobu určuje konateľ spoločnosti na základe splnomocnenia, ktoré poskytuje oddelenie Hotline na vyžiadanie.

Akým spôsobom požiadať o vytvorenie prístupu do systému alebo o vykonanie zmien v oprávneniach?

Žiadosť o vytvorenie prístupu alebo vykonanie zmien sa podáva výhradne prostredníctvom elektronickej pošty. Vaše žiadosti zasielajte na adresu pristupy@commander.sk. Žiadosť je dostupná na stiahnutie na našej stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie, časť Žiadosti a formuláre.

Za aký čas sa prejavia vykonané zmeny v systéme týkajúce sa prístupov do systému?

Každá zmena uskutočnená v systéme sa vo webovej aplikácii prejaví do 30 minút. V prípade mobilnej aplikácie je nutné sa odhlásiť a opätovne prihlásiť.

pikto auto

Základné pojmy a práca v systéme

Aký je rozdiel medzi Knihou jázd a Prehľadom jázd?

Môžem si nastaviť automatické zasielanie knihy jázd na email?

Áno, toto nastavenie systém ponúka. Funkciu nastavíte v sekcii Vozidlá – Report aktivít – Rýchle reporty – Nový report. Tu určíte, čo má report obsahovať a za aké obdobie majú byť dáta posielané (napr. Kniha jázd vždy za celý minulý mesiac). Následne tento Rýchly report zadáte do pravidla v sekcii Rýchle reporty – nastavenie zasielania – Pridať pravidlo.

Čo je to Import tankovania – blacklist?

Táto funkcia systému slúži na vyradenie údajov z importu tankovania. Do „blacklistu“ jednoducho uložíte názvy tankovacích kariet, z ktorých nechcete prijímať tankovania a údaje sa v importe nebudú nachádzať.

Ako opravím EČV vozidla v systéme?

Pri namontovaní GPS jednotky do vozidla zaradí náš technik toto vozidlo do zoznamu vozidiel. Okrem iného uvedie na Karte vozidla jeho EČV, príp. VIN číslo. Tieto základné identifikačné údaje vozidla nie sú editovateľné. V prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete EČV zmeniť, napíšte požiadavku na hotline@commander.sk . Aby sme mohli overiť oprávnenosť úkonu a údaje, pripojte aj aktuálnu kópiu technického preukazu.

pikto auto

Konkrétne príklady v systéme CCC

Vozidlo je v pohybe, ale v prehľade jázd (v online okne pod mapou) svieti 0 km, žiadna jazda. Prečo je to tak?

V prehľade jázd mi chýbajú tankovania, ktoré mám uvedené vo faktúre od tankovacej spoločnosti. Import mal prebehnúť automaticky. Čo spôsobilo túto situáciu?

Nastala situácia, kedy systém tankovanie naimportoval, ale nespracoval. Tankovanie nájdete v záložke Vozidlá – Tankovanie – Import tankovania – Stav: Nespracované. Ako túto situáciu vyriešiť? Pozri nasledujúcu otázku.

V naimportovaných tankovaniach som našiel červeným vyznačené nespracované tankovania. Prečo a čo s tým môžem urobiť?

Dôvody, kvôli ktorým toto tankovanie nebolo spracované môžu byť: tankovanie bolo realizované cez tankovaciu kartu, ktorej názov (identifikačný údaj) nezodpovedá žiadnej z monitorovaných vozidiel a preto systém nedokázal tankovanie priradiť k žiadnemu vozidlu, dátum a čas predmetného tankovania sa nezhoduje so žiadnym ukončením jazdy, to znamená, že dané vozidlo v čase tankovania nestálo na čerpacej stanici, tankovacia karta bola použitá na natankovanie do iného vozidla, vodič počas tankovania zabudol vypnúť zapaľovanie a jazda na čerpaciu stanicu nebola ukončená a systémom nebola nevygenerovaná.

Máme nové vozidlo, do ktorého nám bola namontovaná GPS jednotka. V zozname vozidiel však toto nové vozidlo nevidím. Ako je to možné?

V rámci vášho prístupu máte oprávnenie na určité vozidlá, medzi ktorými sa predmetné vozidlo nenachádza. Požiadajte prostredníctvom Žiadosti o rozšírenie prístupu (nájdete v Dokumentoch na stiahnutie) o udelenie oprávnenia na toto vozidlo.

Urobil som korekciu tachometra a rozdiel medzi stavom tachometra vo vozidle a stavom tachometra v systéme je viac ako 500 km. Je takýto rozdiel prípustný?

Pri zadávaní korekcie tachometra do systému je rozhodujúci %-ný rozdiel, ktorý by mal ležať v rozpätí ±3 %. Absolútna hodnota sa potom percentuálne rozpočíta na všetky jazdy od dátumu poslednej korekcie. V prípade, že je tento rozdiel väčší ako je prípustná tolerancia, napr. 10 % a viac, oznámte nám túto skutočnosť nášmu oddeleniu Hotline. Správnosť údajov je nutné preveriť. Ešte predtým prosím skontrolujte, či sa zhoduje dátum odpočtu km vo vozidle s dátum zadania korekcie.

V prehľade jázd sa namiesto mena vodiča objavuje N/A. Čo s tým môžem urobiť?

V prípade, že vo vozidle používate na identifikáciu vodiča RFID čip, príp. Dallas kľúč, môže byť dôvodom: poškodenie RFID čipu (Dallas kľúča) alebo poškodenie čítačky vo vozidle. V takomto prípade kontaktujte oddelenie Hotline. Bezplatne dohodneme výjazd technika, ktorý zariadenie skontroluje a opraví, príp. vymení. neprihlásenie sa vodiča po naštartovaní vozidla, napr. keď si vodič svoj čip zabudol. V prípade, že horeuvedenú identifikáciu vodiča nevyužívate, je možné priradiť k danému vozidlu vodiča cez kartu vozidla (vodiča vyberte z rolovacieho zoznamu).

Používame identifikáciu vodiča cez RFID čipy. Keď vodič, ktorý mal doteraz priradený takýto čip skončí, môžem jeho čip dať inému vodičovi?

Áno, je však potrebné, aby ste najprv vodičovi, ktorý už u vás nepracuje, daný čip odobrali. V systéme na jeho karte kliknete na priradené číslo čipu (v zozname vodičov sa vedľa jeho mena objaví iba prázdna zátvorka). Tým sa číslo čipu presunie do zoznamu voľných čipov, ktoré môžete priradiť novým vodičom.

Videonávody

Prácu so systémom a mobilnou aplikáciou vám ozrejmia aj naše videonávody. Nájdete tu inštruktáž k základným nastaveniam systému, k práci s knihou jázd a tvorbou zostáv. Ak by ste chceli mať údaje priamo vo vašom mobile, pomôžu vám nahrávky k práci s mobilnou aplikáciou.

Online školenia

 Ak sa chcete zdokonaliť v práci so systémom Commander Control Car, prihláste sa na naše bezplatné online školenia alebo si dohodnite individuálnu hodinu.

Non-stop linka

V prípade, že ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte našu Hotline linku. Operátori sú vám plne k dispozícii počas celého týždňa (vrátane víkendov a sviatkov) po dobu celého dňa. Naša linka je tu pre klientov non-stop.

Sme tu pre vás nepretržite:

Chcete byť informovaní o novinkách?

Prihláste sa teraz a už vám nič neutečie.