Rezervačný systém Car pool management | Commander

Car pool management

Rezervačný systém a systém žiadaniek pre správu vozového parku
(referentských vozidiel, poolových vozidiel a požičovní), rezervácia a schvaľovanie podľa potrieb zamestnancov a zamestnávateľa.

Systém Car pool management je komplexný nástroj, ktorý prináša jednoduché a efektívne riešenie referentských alebo poolových vozidiel, ako pre malú, tak i pre veľkú spoločnosť. V samotnej podstate ponúka aj možnosť riešiť carshering pre viac spoločností dohromady.

Car pool management je nástroj, ktorý si rýchlo získa všetkých účastníkov. Všetko je dotiahnuté k dokonalosti a hlavným zámerom systému je jednoduché ovládanie jej užívateľmi.

Výhody systému:

rezervačný systém „Car pool management“ umožňuje komplexné spravovanie vozového parku referentských vozidiel, vrátane s tým spojenej administratívy – podávanie a schvaľovanie žiadostí (žiadaniek), priraďovanie vozidiel, ako aj ich ďalšie sledovanie, vyhodnocovanie a podobne
prostredníctvom kalendára a reportov poskytuje prehľad o stave spracovávaných žiadostí, ako aj o vyťaženosti referentských vozidiel
systém poskytuje možnosť editácie a následnej tlače dokladov
systém (správu vozového parku) je možné prepojiť so systémom GPS monitorovania vozidiel Commander Control Car

Aplikácia umožňuje prístup na 4 úrovniach:

Zamestnanec - užívateľ

Vedúci oddelenia - nadriadený

Vedúci autoparku - správca

Administrátor

Každému prístupu je možné nastaviť združené funkcie (napr. nadriadený môže mať zároveň aj oprávnenia užívateľa, aby vedel zadávať vlastné žiadanky, admin môže mať zároveň oprávnenia správcu, atď.)

Chcete vedieť, či by sa dalo ušetriť niečo aj vo vašej firme, či už financie alebo aj čas? Dohodnite si nezáväzné stretnutie s jedným z našich obchodníkov.