Bezpečnosť vašich áut: Nastavte si waypointy | Commander

Bezpečnosť vašich áut na pár kliknutí. Nastavte si tzv. waypointy

21. júla 2020 | Zabezpečenie vozidiel | Čas čítania: 4 min.

dvojprúdová ulica s autami lemovaná stromami s ikonkami waypointov

Po namontovaní GPS jednotiek do firemných vozidiel sa všetky potrebné informácie dostávajú v reálnom čase do systému. Tu sa dáta triedia, vyhodnocujú, uchovávajú a vám poskytnú hodnotné podklady pre profesionálnu správu vozového parku. Náš systém CCC vám ale ponúka aj ďalšie nastavenia, ktoré prinesú úspory v nákladoch a zvýšia bezpečnosť. Jedným z nich sú aj tzv. waypointy. Pýtate sa, ako s nimi pracovať?

Čo je to waypoint?

V rámci systému Commander Control Car má každý náš klient možnosť aktivovať si službu – tvorba waypointov. Následne si klient priamo v systéme vytvára zóny podľa vlastných preferencií. Vybrané územie podlieha navoleným premenným a viažu sa k nemu zadané vozidlá. V prípade porušenia zadefinovaných podmienok, vysiela systém notifikáciu a vy ste upozornení na neoprávnené konanie (napr. pohyb automobilu alebo jeho výskyt na danom území).

Príklady situácií, ktoré je možné riešiť pomocou waypointov:

  • kontrola parkovania vozidiel na firemnom parkovisku,
  • monitorovanie príchodu vozidla k zákazníkovi,
  • prekročenie maximálnej rýchlosti,
  • zaznamenanie návštevy, vykládky tovaru na zadefinovanom mieste,
  • zaznamenanie času a počtu jázd na zadané miesta.

Waypionty-vyhody

Výhody, ktoré waypointy prinášajú

Hlavnou výhodou, ktorú prostredníctvom nastavenia waypointov získate, je zvýšenie bezpečnosti vašich vozidiel. Waypointy možno pokladať za bezpečnostné zóny. Keď automobil opustí vymedzené územie, systém zareaguje a vy dostanete takmer okamžite informáciu o jeho pohybe. V prípade odcudzenia vozidla viete promptne reagovať a podniknúť potrebné kroky.

Ďalším benefitom, ktorý nastavenie waypointov prináša, je úspora nákladov. V tomto prípade ide o náklady spojené so spotrebou a finančné prostriedky ušetrené na pokutách. V podmienkach pri vytváraní waypointu totiž môžete nastaviť aj maximálnu povolenú rýchlosť pre dané územie. Časté priestupky, nezodpovedné správanie a zbytočne vysoká spotreba sa razom minimalizujú.

Službu tvorby waypointov môžete mať k dispozícii za jednorazový poplatok 16,30 € bez DPH.

Nastavenie waypointov v systéme CCC

Vytváranie waypointov v systéme Commander Control Car je jednoduché a intuitívne. Na reálnej mape v systéme označíte ľubovoľné územie a nastavíte podmienky. Tieto premenné určia, kedy vás systém upozorní. Upozornenie prichádza do 30 sekúnd od splnenia zadefinovaných podmienok, a to vo forme emailu alebo ako prichádzajúci hovor na uvedené telefónne číslo.
Premenné, ktoré je možné zadefinovať do systému:

  1. vstup do územia waypointu,
  2. opustenie územia waypointu,
  3. pozícia vozidla na území waypointu,
  4. pozícia vozidla mimo územia waypointu,
  5. prekročenie maximálnej rýchlosti na vyhradenom území, vstup zo senzoru (takýmto senzorom môže byť napríklad teplomer, hydraulické čerpadlo, prepínač typu jazdy a pod.).

Pri nastavovaní waypointov je nutné určiť, ktorých vozidiel sa týkajú dané pravidlá.

Nastavenie waypointov

Nastavenie waypointov prostredníctvom aplikácie

Na nastavenie waypointov môžete využiť aj mobilnú aplikáciu Commander APP. Jednoduchým postupom, ktorý zaberie len niekoľko sekúnd, je vozidlo zabezpečené proti krádeži alebo inému neoprávnenému používaniu. A to len prostredníctvom vášho mobilného telefónu. Naša aplikácia je vám k dispozícii kedykoľvek a na oboch operačných systémoch.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť o waypointoch viac, kontaktujte svojho obchodného zástupcu. V prípade potreby sme tu pre vás aj na čísle +421 553 333 330, alebo môžete využiť náš kontaktný formulár.